Kamil Durčák: Ženy mají dva měsíce na uzavření výhodné životní pojistky

Ženám zbývají poslední dva měsíce na uzavření životního pojištění za stávajících podmínek, tedy levněji. Od 21. prosince 2012 totiž začne platit nařízení Evropského soudu, které zavede pro tuto pojistku sjednocené sazby bez rozlišování pohlaví. Na základě nového nařízení zanikne individuální ocenění nebezpečí a ženám může narůst pojistné pro jednotlivá rizika až o 100 %. To znamená, že si ženy u životního pojištění připlatí až stovky korun.

Současné podmínky v oblasti životní pojistky ženy cenově zvýhodňují, muži totiž platí v průměru o několik desítek procent více. Nařízení Evropského soudu však s konečnou platností sjednocuje rizikovost pro obě pohlaví. Od 21. prosince letošního roku totiž začnou platit unisexové sazby, což bude znamenat především jednotnou cenu za pojištění pro případ smrti, u některých pojišťoven také za úrazová rizika.

V RENTIA, divizi AWD ČR, nepovažujeme rozhodnutí Evropského soudního dvora za příliš moudré. Popírá totiž jeden ze základních principů pojištění, kterým je individuální ocenění rizika. Rozhodnutí také ignoruje všeobecně známé statistiky, podle kterých se ženy dožívají vyššího věku než muži. Ženy jsou tak bezesporu pro pojišťovny méně rizikové.

Ceny mohly být vyšší již pět let

Byla to právě existence spolehlivých, pravidelně aktualizovaných a veřejně dostupných demografických údajů, která pojišťovnám v České republice umožňovala až doposud individuálně oceňovat rizika. Tlak Evropské unie na sjednocení totiž trvá už několik let. Již směrnice z roku 2004 stanovila členským státům povinnost nezohledňovat pohlaví při výpočtu pojistného, a to nejpozději do 21. prosince 2007. Česko bylo však jedním ze členských států, kterému byla ponechána výjimka přiměřeně ceny upravovat.

Nařízení soudního dvora přinese další náklady

Negativním dopadem nového nařízení je i to, že přinese pojišťovnám další náklady, které v konečném důsledku mohou vést k dalšímu zvýšení cen pojistek. Pojišťovny tak budou nuceny přehodnotit strategie, měnit pojistné podmínky nebo třeba přijít s novým marketingovým plánem.

Dobrou zprávou však zůstává, že pokud ženy uzavřou životní pojištění v následujících dvou měsících, tak se kontroverznímu nařízení Evropského soudu chytře vyhnou. Uzavřou pojistku za stávajících podmínek a ušetří až stovky korun. Doporučujeme proto ženám poradit se s odborníkem a této poslední možnosti plně využít.

Autorem komentáře je Kamil Durčák, produktový manažer RENTIA, divize AWD ČR. Redakční materiál je médiím volně k dispozici, využijte prosím podle potřeby.