Firmy v 83 % zabezpečují primárně notebooky

V oblasti zabezpečení a šifrování dat se 83 % firem zaměřuje primárně na notebooky. Teprve poté řeší zabezpečení klasických stolních počítačů, USB Flash disků a dalších přenosných zařízení. Vyplývá to ze statistik za rok 2011 společnosti SODATSW, specialisty v oblasti šifrování dat. Každoročně se zvyšující důraz na ochranu notebooků koresponduje s rostoucím množstvím lidí pracujících v terénu.

Notebooky zaměstnanců zpravidla obsahují kopie důležitých dokumentů nebo umožňují přístup do interní firemní sítě, což může mít pro organizaci v případě ztráty likvidační dopad. Právě proto se organizace zaměřují primárně na ochranu informací uložených v noteboocích. Zabezpečení dat v přenosných počítačích v současnosti aktivně řeší naprostá většina tuzemských firem.

„Na firemních noteboocích jsou uloženy zhruba tři čtvrtiny všech citlivých dat organizace. Drtivá většina našich zákazníků proto chrání šifrováním primárně firemní notebooky, přičemž tento poměr každoročně roste. Dobře si totiž uvědomují, že s jejich využíváním mimo kancelář se pojí největší riziko ztráty citlivých dat,“ uvedl Martin Hanzal, výkonný ředitel společnosti SODATSW, která se dlouhodobě zabývá zabezpečením dat pomocí šifrování. „Firemní notebooky mohou zároveň snadno posloužit jako prostředek k neautorizovanému průniku do informačního systému organizace. To může mít pro firmu fatální důsledky,“ uvedl Martin Ondráček, produktový ředitel společnosti SODATSW.

Rostoucí zájem o ochranu notebooků úzce souvisí s faktem, že se stále více lidí pohybuje při výkonu svého zaměstnání v terénu, případně pracují přímo z domova. Podle loňských údajů Českého statistického úřadu umožňovalo svým zaměstnancům využít princip home office bezmála 75 % podniků z odvětví komunikačních a informačních technologií. Při používání notebooků mimo kancelář hrozí podle odborníků vysoké riziko lidského pochybení, které může vést ke ztrátě nebo odcizení přístroje i s uloženými daty.

„V cizině je práce z domova využívána více, než v tuzemsku. Můžeme tedy logicky nabídku na práci z domu nalézt častěji u zahraničních společností. Jedná se většinou o administrativní nebo IT pozice. Podmínkou je, aby tito zaměstnanci ovládali práci s notebookem a plně si uvědomovali veškerá rizika, která jsou s ní spojená,“ uvedl Martin Schneider ze společnosti ADECCO spol. s r. o. „Flexibilní úvazek, jakým je právě home office, má často charakter benefitu. Jako takový má vliv na posílení pozitivního vztahu zaměstnanců ke společnosti. Nejčastěji se to týká technických pozic, jakými jsou programátoři, administrátoři nebo grafici. V terénu také často pracují obchodní zástupci,“ uvedl Mikuláš Procházka ze společnosti Grafton Recruitment s. r.o.