Dávky odesílá elektronicky téměř polovina ambulantních lékařů

Elektronicky odesílá dávky pojišťovnám celkem 46 % ambulantních lékařů. Vyplývá to z aktuálních statistik společnosti CompuGroup Medical, která poskytuje softwarové vybavení pro více než 13 000 ambulantních lékařů v České republice. Elektronické odesílání dávek přináší ambulancím kromě nezanedbatelného usnadnění agendy také rychlejší proces získávání financí ze strany pojišťoven.

V letošním roce odesílá podle statistik společnosti CompuGroup Medical dávky pojišťovnám elektronicky téměř polovina ambulantních lékařů. Důvodem zájmu o elektronickou komunikaci s pojišťovnami je schopnost výrazného snížení administrativy a zjednodušení celého procesu. Při elektronickém podání navíc dochází k online kontrole vyúčtování. Lékaři tak získají okamžitou zpětnou vazbu, zda byly dávky správně připraveny. Díky urychlení procesu mohou ambulance očekávat i rychlejší úhradu od pojišťoven.

„Lékaři mají ve specializovaných programech zaměřených na komunikaci s pojišťovnami vítaného pomocníka. Pokud je využívají, mají možnost všechny informace odeslat sami z pohodlí ordinace. První verzi specializovaného softwaru na odesílání dávek jsme vyvinuli již před několika lety. Díky jeho zásadní inovaci v roce 2010 se počet lékařů komunikujících s pojišťovnami elektronicky za poslední dva roky téměř zdvojnásobil,“ uvedl Vladimír Přikryl, jednatel společnosti CompuGroup Medical, která je lídrem tuzemského trhu v oblasti informačních systémů pro zdravotnictví. „Zájem o elektronické podávání dávek přímo z ambulantního programu nyní opět výrazně roste. Nově totiž tuto možnost nabízíme i ve spolupráci s největší českou zdravotní pojišťovnou,“ doplnil Přikryl.

Moderní softwarové moduly zaměřené na komunikaci s pojišťovnami nabízí uživatelům nejen snadné vyúčtování a přehledné vedení knihy elektronického podání. Ta umožňuje například odložené odeslání či sledování stavu vyúčtování. Dávky navíc již není nutné podávat na disketách. Dochází tak k omezení práce s tímto zastaralým médiem, které moderní počítače nepodporují. Uživatelé zároveň uspoří náklady na poštovné.

„Specializovaný software pro odesílání dávek pojišťovnám by měl být především spolehlivý, snadno ovladatelný a srozumitelný. To jsou klíčové faktory, které lékařům šetří čas a tím rovněž finance,“ vysvětlil Jan Hlaváček ze společnosti CompuGroup Medical. „Kvalitní softwary by měly poskytnout lékařům možnost vyřídit veškerou potřebnou administrativu přímo z ordinace, bez nutnosti pochůzek. Elektronizace rutinních agend ordinací je podle nás základním předpokladem fungujícího systému elektronického zdravotnictví,“ dodal Hlaváček.