David Horký: Samosprávné celky přistupují k e-tržištím pasivně, předešly by přitom chybám i předraženým nákupům

Samosprávné celky přistupují k využívání e-tržišť nové generace poměrně pasivně. Počet jimi vypsaných zakázek na elektronických tržištích tvoří jen zanedbatelné množství. Zavedení povinného využívání nového systému je pro ně plánováno již do dvou let. Využívání tohoto elektronického nástroje by jim přitom pomohlo dosáhnout výrazných úspor a předejít případným problémům s chybným vypisováním zakázek.

Zadávání veřejných zakázek na e-tržištích nové generace je od 1. července letošního roku povinné pro ústřední orgány státní správy a jim podřízené organizace. Samosprávné celky mohou e-tržišť využívat prozatím dobrovolně. Povinně zde budou muset zakázky zadávat až v druhé vlně implementace e-tržišť. Využívání elektronických nástrojů se ale z nejrůznějších důvodů brání. Z dotazníkového šetření pořádaného Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) v prvním čtvrtletí letošního roku mezi samosprávnými celky a jim podřízenými organizacemi vyplynulo, že elektronickou podporu do té doby implementovala jen necelá třetina dotázaných subjektů.

E-tržiště slibují nižší cenu zakázek

E-tržiště umožňují dosáhnout zadavatelům veřejných zakázek výrazných úspor. Provoz nového systému hradí MMR a jeho užívání je proto pro zadavatele i dodavatele zdarma. Samosprávné celky, které si ještě nezřídily vlastní elektronické nástroje pro vypisování zakázek, tak mohou ušetřit náklady na jejich pořízení. Dodavatelé, kteří rovněž nemusí hradit provoz e-tržiště, pak mohou takto ušetřené náklady promítnout do snížení ceny své nabídky. Ze strany dodavatelů je o registraci na e-tržištích velký zájem. Vysoká konkurence tak při soutěži o zakázku často vede k dalšímu snížení konečné ceny zakázky.

Procesní chyby jsou na e-tržištích vyloučeny

Případy nesprávného postupování při vypisování a vyhodnocování veřejných zakázek se poslední dobou množí. Nový systém zadávání veřejných zakázek nabízí řešení, jak podobným problémům předejít. E-tržiště nové generace jsou zcela v souladu s platnou legislativou o veřejných zakázkách a celý systém je navíc vysoce transparentní. Případné chyby v zadávacím procesu jsou tak vyloučeny. Užíváním nových elektronických tržišť se územní samosprávné celky vyvarují případných nesrovnalostí v procesu zadávání zakázek, které mohou mnohdy nastat i z nepozornosti či neznalosti platné legislativy.

Neznalí mohou využít bezplatného zaškolení

Pro řadu samosprávných celků je hlavní překážkou v elektronizaci neznalost. Seznámit se s celým systémem a platnými zákonnými normami se přitom municipality mohou na školeních pravidelně pořádaných samotnými e-tržišti, která jsou navíc zcela zdarma. O specifických problémech spojených s užíváním systému se pak mohou poradit při individuálním školícím programu. A pro konzultaci technických otázek je jim k dispozici technická podpora na telefonu či e-mailu. O edukaci zadavatelů se stará rovněž zřizovatel e-tržišť MMR, které od ledna zahájilo projekt Vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součást Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ).

Autor komentáře: David Horký, ředitel prvního koncesovaného elektronického tržiště nové generace na českém trhu Gemin.cz.