Ve spádovém území hypermarketů již žije 9 z 10 obyvatel Česka

Obchodní krajina v České republice se „zahušťuje“. Příkladem je rostoucí počet hypermarketů (širokosortimentních velkoprodejen s prodejní plochou nad 2500 m2). Těch je v zemi již 268. Podle aktuálního výzkumu společnosti INCOMA GfK „HYPERMARKET 2011“ žije ve vzdálenosti do 20 km od některého z hypermarketů již devět a čtvrt milionu obyvatel, tj. 88% české populace.

Síť hypermarketů a jejich spádových oblastí tak již pokryla téměř celé Česko. Výjimku představují pouze řídce osídlená území, v nichž jsou příležitosti pro umístění hypermarketů omezeny nepřítomností vhodných sídel.

Mezi spádovými oblastmi jednotlivých hypermarketů jsou samozřejmě velké rozdíly co se týká jejich populační velikosti. Zatímco u pražských prodejen žije v dojezdové vzdálenosti 20 km v některých případech více než 1,3 milionu obyvatel (také proto jich zde o zákazníky bojuje hned 23), u některých hypermarketů umístěných v malých městech je to méně než 40 tisíc obyvatel, v extrémních případech dokonce méně než 30 tisíc obyvatel (příkladem je třeba Tesco v Aši či v Sušici).

V roce 2010 bylo nově otevřeno pouze 10 nových hypermarketů, o 4 méně než v roce předchozím. Expanzi jednoznačně vévodil řetězec Tesco se sedmi novými prodejnami. Markantní je především snaha po obsazení posledních „bílých míst“ v malých městech mezi 20 – 10 tisíci obyvateli, z 10 nových prodejen bylo 7 postaveno právě v těchto městech.

Hypermarketové řetězce jsou pro více než polovinu zákazníků hlavním nákupním místem pro tzv. velké nákupy. Nejčastěji byl v této souvislosti respondenty zmiňován řetězec Kaufland.

27 % zákazníků připouští, že současná ekonomická situace má určitě vliv na jejich chování při nákupech potravin a dalšího rychloobrátkového zboží. Mezi zákazníky hypermarketových řetězců nejvíce toto tvrzení potvrzují zákazníci Kauflandu (33%), nejméně zákazníci Intersparu (9 %).

Zdroj: Incoma GfK