Ředitelé považují zabezpečení školních PC za nedostatečné

Za nevyhovující považuje zabezpečení školních počítačů 34 % ředitelů tuzemských škol. Vyplývá to z průzkumu, který mezi téměř tisícovkou základních a středních škol provedla během září a října společnost SODATSW. Většina škol spoléhá při ochraně pracovních stanic pouze na aktivní dozor správců počítačových učeben a jednoduché zabezpečení počítačů základními softwarovými nástroji.

Cílem nejnovějšího průzkumu společnosti SODATSW bylo prozkoumat postoj ředitelů škol k otázce kybernetické bezpečnosti. V rámci telefonického dotazování bylo osloveno 940 českých škol. Výsledky ankety ukázaly, že pouze 23 % ředitelů škol vnímá zabezpečení školních počítačů jako dostatečné. Žákům je v takovém případě znemožněno stahovat nelegální software a navštěvovat nevhodné internetové stránky.

„Průzkum ukázal, že ředitelé škol si začínají uvědomovat důležitost dobrého zabezpečení školních počítačů. Žáci totiž nezřídka využívají školních PC pro stahování nelegálních dat a prohlížení internetových stránek se závadným obsahem,“ sdělil Martin Hanzal, výkonný ředitel společnosti SODATSW, která vyvíjí řešení pro správu a bezpečnost pracovních stanic. „Za školní počítače a jejich obsah odpovídají vždy ředitelé. V jejich zájmu by proto měla být důsledná ochrana školních počítačů a předcházení možným konfliktům s autorským zákonem,“ dodal Hanzal.
 
Více než třetina dotázaných ředitelů považuje zabezpečení školních PC a počítačových sítí za velmi aktuální a tuto problematiku aktivně konzultují s IT správci. Zbylých 43 % ředitelů uvedlo, že se bezpečností školních počítačů nezabývá. Jako problém školy často označují nedostatek financí na vybavení a zabezpečení počítačových učeben pomocí specializovaného softwaru. 

„Problémy se stahováním nelegálních dat a prohlížením webů se závadným obsahem se mohou negativně projevit na dobré pověsti školy,“ vysvětlila Klára Navrátilová, která má ve společnosti SODATSW na starosti marketingové kampaně pro školy. „Specializovaný software pro zabezpečení školních počítačových učeben, pomůže nejen předcházet možným problémům, ale umožní i kvalitnější a efektivnější výuku,“ dodala.