Policie objasnila o 15 % více pojistných podvodů než loni

V letošním roce objasnila policie 57,3 % pojistných podvodů, což je o 15 % více než loni. Pojišťovny se tomuto druhu kriminality každoročně aktivně brání, spolupracují s detektivními agenturami a vytvářejí přehledné evidence podvodů. Nejproblematičtějším regionem je letos Praha a Středočeský kraj.

Léto a období dovolených je tradičně obdobím vyšší aktivity pojistných podvodníků. Pojišťovny evidují nárůst pojistných podvodů především u pojištění vozidel, přičemž nejvíce těchto skutků je spácháno v rámci havarijního pojištění. Za nárůstem zjištěných podvodů stojí podle odborníků kromě většího počtu skutků také jejich efektivnější odhalování.

„Pojistné podvody evidujeme u všech rizik, která pojišťujeme. Doménou podvodníků však stále zůstává pojištění vozidel, u kterého od začátku letošního roku registrujeme 5% meziroční nárůst. Nejvíce případů evidujeme každoročně před Vánocemi a před letními dovolenými,“ uvedl David Nastoupil, vedoucí úseku likvidace Triglav pojišťovny. „Díky neustálému zkvalitňováni likvidace se nám daří podvody lépe odhalovat. Osvědčila se nám například finanční motivace našich zaměstnanců k odhalování podezřelých škodních událostí,“ doplnil Nastoupil.

Pojištění vozidel jako nejčastější cíl podvodníků potvrzují i statistiky Policie České republiky. „Mezi nejčastější typy pojistné kriminality patří i v letošním roce pojistné podvody v souvislosti s pojištěním vozidel. Mírně roste také množství pojistných podvodů souvisejících s pojištěním osob, zejména zdravotním pojištěním,“ informoval Jaroslav Ibehej z Preventivně informačního odboru Policie ČR. „K měsíci červnu letos evidujeme celkem 213 vyšetřovaných pojistných podvodů. Jejich objasněnost činila 57,3 %, což je oproti minulému roku 15% nárůst,“ dodal Ibehej.

Nejproblematičtějším regionem je z hlediska pojistných podvodů hlavní město Praha a na druhém místě se v počtu podvodů umístil Středočeský kraj. Podle Policie ČR je v těchto regionech počet zjištěných trestných činů o polovinu vyšší než v případě ostatních krajů. Nejnižší počet pojistných podvodů je letos k měsíci červnu registrován v Karlovarském kraji a na Vysočině.

Pojišťovny se podvodům aktivně brání prostřednictvím kvalitní evidence všech skutků, zúčastněných osob a vozidel. Běžná je spolupráce s detektivními agenturami, které zajišťují šetření podvodů jak v České republice, tak i v zahraničí. K odhalování pojistných podvodů aktivně přispívá i činnost asociací sdružující pojistitele. „V letošním roce plánujeme spustit speciální systém pro automatické rozpoznání některých druhů pojistných podvodů nad daty z pojištění motorových vozidel, v budoucnu bude fungovat napříč celým trhem s pojistkami,“ doplnil Ondřej Karel z České asociace pojišťoven.