Na penzi se loni zaměřilo 60 % klientů Rentie, nejmenší zájem byl o ochranu majetku

Společnost Rentia zaznamenala v roce 2010 největší zájem o finanční produkty z oblasti zabezpečení penze. Podle obchodních statistik loni řešilo zajištění v důchodu více než 60 % všech klientů společnosti. Rentia rovněž registrovala nárůst poptávky po životním pojištění. Češi v loňském roce naopak opomíjeli ochranu majetku a pojištění z této oblasti si sjednávali nejméně.

Z portfolia produktů společnosti Rentia, která je zprostředkovatelem finančních služeb retailovým klientům, si loni jen 10 % zákazníků sjednalo pojištění majetku. Poptávka v roce 2010 poklesla také v rámci stavebního spoření kvůli snížení státního příspěvku. Loňské výsledky společnosti Rentia dále ukázaly, že 30 % klientů volilo produkty pro ochranu příjmů. Největší zájem však zákazníci projevili o produkty, které pomáhají zajistit finanční prostředky pro důchodový věk, ty si sjednaly necelé dvě třetiny ze všech klientů.

„Loni převládala poptávka po zabezpečování na penzi. Češi si totiž začínají uvědomovat, že je třeba se na důchod zajistit z vlastních zdrojů. Přiměla je k tomu zejména debata okolo nevyjasněné důchodové reformy a znárodnění úspor na penzi v Maďarsku,“ sdělil Kamil Durčák, produktový manažer společnosti Rentia, s tím, že klienti projevovali v rámci zabezpečení důchodu největší zájem o penzijní fondy Allianz. „Z hlediska počtu prodaných smluv jde o nejprodávanější produkt v oblasti penzí. Za poslední kvartál loňského roku jsme uzavřeli stejný počet smluv s novými klienty jako za celý rok 2002,“ potvrdil vzrůstající zájem Petr Poncar, předseda představenstva Allianz penzijního fondu.

V roce 2010 zaznamenala společnost Rentia nárůst zájmu o rizikové životní pojištění, přestože Česká asociace pojišťoven loni registrovala meziroční pokles počtu uzavřených smluv v této oblasti o 1,3 %. Společnost pozorovala zvýšení zájmu zejména u pojištění pro případ jakéhokoliv úmrtí. Naopak poklesla poptávka po pojištění smrti v důsledku úrazu, které je v rámci pokrytí rizik nedostatečné. Ze statistik společnosti Rentia vyplynulo, že si zákazníci nejvíce sjednávali životní pojištění Flexi od Pojišťovny České spořitelny.

Zájem o životní pojištění Flexi dlouhodobě narůstá. Poptávku klientů registrujeme celoročně. Tento produkt si však zákazníci nejčastěji sjednávají v březnu a poté před koncem roku, kdy lidé bilancují a zvažují vhodné uložení svých financí,“ uvedl Libor Mánek, náměstek generálního ředitele Pojišťovny České spořitelny.

Trendy ve finančnictví, které byly patrné v roce 2010, přetrvají pravděpodobně i letos. Podle odborníků společnosti Rentia poroste v roce 2011 zájem o zajištění na penzi, a to jak o produkty penzijního připojištění, tak i o alternativní produkty. „Stejně jako loni můžeme v letošním roce očekávat poptávku po jednorázových garantovaných produktech životního pojištění a nadále porostou pojistné částky u pojištění smrti, invalidity a úrazových rizik,“ doplnil Kamil Durčák ze společnosti Rentia.