Magistráty informují o prázdninách rychle, bez chyb je 35 % odpovědí

Úředníci na magistrátech poskytují občanům informace rychle, v odpovědích na dotazy však často chybují. Ukázal to výzkum společnosti SODATSW, který proběhl mezi všemi magistráty statutárních měst v ČR a úřady pražských městských částí. Úředníci na e-mailové dotazy reagují rychle, ale pouze v 35 % případů poskytli kompletní informace.

Červencový výzkum společnosti SODATSW se zaměřil na rychlost a kvalitu práce úředníků na městských magistrátech a úřadech městských částí v Praze. Dva e-mailové dotazy na změnu trvalého bydliště a problematiku svozu odpadu směřovaly na odbor sociálních věcí a občanských záležitostí, přičemž byla sledována rychlost odpovědí a kvalita poskytnutých informací. Výzkum ukázal, že úředníci na dotazy občanů reagují rychle. Celkem 85 % oslovených úřadů odpovědělo do druhého dne a téměř dvě třetiny odpovědí přišly ještě týž den.

„Překvapilo nás, že i v čase dovolených úředníci reagují na emailové dotazy rychle a ještě týž den odpovědělo 64 % dotázaných úřadů. Velmi se však lišila kvalita odpovědí. Některé úřady sice odpověděly rychle, avšak poskytly jen minimum informací pro vyřešení problému uvedeného v dotazu,“ sdělil Martin Hanzal, výkonný ředitel společnosti SODATSW, která vyvíjí řešení pro měření využívání pracovní doby zaměstnanců. „Podobně rychle odpovídaly i obecní úřady, které byly předmětem obdobného průzkumu v únoru letošního roku. Bezchybně tehdy odpovědělo pouze 8 % obecních úřadů,“ dodal Hanzal.

Průzkum společnosti SODATSW nehodnotil jen rychlost, ale i kvalitu poskytnutých informací. Při vyhodnocení proto bylo mimo jiné zohledněno, zda úředníci zaslali všechny potřebné dokumenty, upozornili na výši nutných správních poplatků a poskytli kontakt na odpovědnou osobu. V 65 % případů obsahovala odpověď nějaké nedostatky, ve 12 % případů úředníci poskytli méně než polovinu požadovaných informací. Na jednu z otázek dokonce 10 % úřadů neodpovědělo vůbec.

„Nejčastějším problémem bylo chybné uvedení klíčových provozních informací. Například 37 % úřadů v odpovědi zapomnělo specifikovat úřední hodiny, zaměstnanci úřadů dále zapomínají uvést kontakt na zodpovědnou osobu. Často se i liší celý úřední postup, který je nutný pro vyřízení žádosti uvedené v dotazu,“ upozornil Vít Kratochvíl, obchodní ředitel společnosti SODATSW. „Pouze v jednom případě úředník nabídl kompletní osobní vyřízení celé žádosti,“ dodal Kratochvíl.