Zemědělci mohou žádat dotace na podporu podnikání

Čeští zemědělci mají od dnešního dne možnost žádat o dotace pro rozvoj svých podnikatelských činností v agrární sféře. Ministerstvo zemědělství zahájilo dne 16. února 2010 další výzvy Programu rozvoje venkova (PRV). Program má napomoci konkurenceschopnosti tuzemských podnikatelů v oblasti zemědělství, která je významně zasažena celosvětovou hospodářskou krizí.

V rámci Programu rozvoje venkova byly dnes zahájeny tři výzvy s názvem Modernizace zemědělských podniků, Diverzifikace činností nezemědělské povahy a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Jejich cílem je posílení ekonomického potenciálu zemědělských podniků a vytváření nových pracovních míst ve venkovském prostoru. V rámci aktuálních výzev je možné čerpat finanční podporu v maximální výši 60 % z uznatelných nákladů projektu. Zemědělci mohou žádosti o dotace podávat v třítýdenním období od 16. února do 8. března 2010.

„Nejnovější výzvy z Programu rozvoje venkova napomáhají diverzifikaci podnikatelských aktivit v agrární sféře, čímž mají snížit nezaměstnanost venkovského obyvatelstva a zkvalitnit jejich životní podmínky. Každá z výzev má však svá specifika a napomáhá konkrétním skupinám zemědělců, proto je třeba se dobře informovat o podmínkách pro získání dotace,“ vysvětlil Dušan Fibingr, ředitel společnosti Renards, která tuzemským firmám poskytuje dotační poradenství. „Finanční podpora je určena zejména na rostlinnou a živočišnou výrobu, na zavádění nových technologií a výstavbu či modernizaci zemědělských zařízení,“ doplnil Fibingr.

Kromě uvedených projektů bude na konci února odstartována další výzva z Programu rozvoje venkova, tentokráte podporující zahájení činnosti mladých zemědělců. Dotace jsou určeny začínajícím podnikatelům z oblasti zemědělství, kteří nedosáhli věku čtyřiceti let a v agrární sféře podnikají poprvé. Žádosti mohou tyto subjekty posílat ode dne 23. února do 8. března 2010. Dotace do maximální výše 40 000 Eur mohou mladí zemědělci čerpat na investice v rámci výroby.

„Významným aspektem Programu rozvoje venkova je podpora začínajících podnikatelských subjektů, které se orientují na zemědělskou oblast. Mladí podnikatelé jsou tak motivování k zahájení agrárního hospodaření, čímž rozvíjí ekonomické možnosti venkovského prostoru. Z programu jsou podnikům poskytnuty finanční prostředky mimo jiné na nákup pozemků, zemědělských staveb i strojů,“ sdělil Václav Rusnok, specialista společnosti Renards na dotační poradenství v oblasti zemědělství.

Program rozvoje venkova České republiky, který je vypsán pro období 2007 až 2013, má přispět k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova. Program je založen na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Tato opatření mají zároveň napomoci k naplňování cílů Lisabonské strategie. Program rozvoje venkova navíc zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v České republice.