Zelená úsporám není efektivně využita, stát může o peníze přijít

Přestože počet žádostí o dotační program Zelená úsporám postupně narůstá, podle odborníků není zájem dostatečný. České republice přitom v případě nevyčerpání finančního objemu reálně hrozí, že bude muset zbylé peníze vrátit. Od zahájení programu v dubnu 2009 byla žadatelům rozdělena jedna miliarda korun, alokace je však mnohonásobně vyšší.

Ministerstvo životního prostředí získalo finance na program Zelená úsporám prostřednictvím prodeje emisních povolenek, které zakoupilo Japonsko. Součástí úmluvy o prodeji je klauzule, která v případě nevyužití veškerých prostředků do konce roku 2012 přikazuje zbylé peníze vrátit. V současné chvíli je podáno 6 137 žádostí, což činí pouze 15 % z původně očekávaného počtu 40 000 registrovaných žadatelů. Efektivita programu je tak podle odborníků velice nízká a nárůst zájmu je pouze nárazový. Příčinou aktuálního navýšení počtu žádostí se stal příspěvek na projektovou dokumentaci, o který je možné žádat pouze do konce března. Poté si žadatelé budou muset náklady spojené s projektem hradit sami.

Jakmile budou dotace na dokumentaci zastaveny, zájem o program se opět sníží. Nyní je téměř nemožné profinancování všech získaných financí na program Zelená úsporám. Reálně hrozí situace, kdy si vlastními pravidly zablokujeme cestu k efektivnímu využití těchto prostředků a budeme je tak muset vracet Japonsku,“ sdělil Dušan Fibingr, ředitel společnosti Renards, která poskytuje dotační poradenství. Podle Fibingra má stát možnost získat na dotace až 25 miliard korun, mohl by tak vyplácet více než 500 milionů měsíčně, tempo rozdělování financí je však výrazně nižší. „Je nutné hledat alternativní řešení, jako například další rozvolnění podmínek programu Zelená úsporám. Vše však musí být odsouhlaseno i ze strany Japonska,“ doplnil Fibingr.

Aby žadatelé získali dotace z programu Zelená úsporám, musí splnit přesně stanovené podmínky. Při rekonstrukci je nutné zajistit nejméně 20% úspory energie. Odborníci se však shodují, že běžný žadatel o finanční podporu není schopen tyto limity samostatně vypočítat. „Přestože má dotační program na první pohled jasná a srozumitelná pravidla, běžný žadatel si pod požadovanými hodnotami úspor nedokáže představit přesný postup. Služby odborníků pak žadatelům navyšují rozpočet a žádost se poté nemusí vyplatit,“ upozornil Jan Morkes, šéfredaktor portálu Nazeleno.cz, který je zaměřen na problematiku úspory energií.

Problémy s podáváním dotačních žádostí potvrzují i zástupci ze strany odborných dodavatelů programu Zelená úsporám. „Z pohledu konečného žadatele je hlavním problémem programu Zelená úsporám zejména velmi složitá administrativa a v mnohých případech také chybné vyhledávání v databázi registrovaných materiálů. Proto jsme nuceni zákazníky o možnostech využití programu informovat sami,“ doplnil Karel Sedláček ze společnosti Saint-Gobain Isover CZ, která je předním českým výrobcem a prodejcem izolací z minerální vlny a polystyrenu.

Státní fond životního prostředí, který program Zelená úsporám zajišťuje, však upozorňuje, že zájem o dotace dramaticky narůstá. Počet žádostí se zvýšil zejména na konci roku 2009. Největší počet žádostí je registrován od majitelů rodinných domů, a to 5 927 žádostí s výší dotace 676 448 003 korun. „Zájem o dotace Zelená úsporám velmi stoupá, momentálně evidujeme průměrně 130 žádostí denně za více než 20 milionů. Za stávajícího tempa bude 16,8 miliardy korun, které jsou v současné chvíli na program alokovány, spotřebováno ještě před oficiálním koncem programu, tedy v průběhu roku 2012,“ uvedla Lenka Brandtová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR.