Výstavba nákupních center v ČR stagnuje, přesto jsou jich tři stovky

Výsledky právě dokončené analýzy nákupních center a hypermarketů „Shopping Center&Hypermarket 2010“ společnosti INCOMA GfK jednoznačně ukazují výrazné přibrždění trhu nákupních center v právě uplynulém roce. Tento stav lze pozorovat u všech hlavních aktérů tohoto trhu, tj. investorů, developerů, provozovatelů a retailerů na jedné straně a zákazníků na straně druhé. Řada center zaznamenala v meziročním srovnání pokles obratu, zejména méně kvalitní centra se v některých případech musela vyrovnávat nejen s úbytkem zákazníků, ale i s odchodem některých nájemců.

Expanze se výrazně zpomalila. Pokud nepočítáme dva projekty dokončené na počátku jara 2009 v Liberci (Fórum a Plaza), jejichž otevření v roce 2009 je spíše důsledkem zpoždění prací než plánovaného načasování, pak bylo v tomto roce dokončeno pouze jedno velké nákupní centrum – OC Fórum v Ústí nad Labem. Kromě tohoto centra, rozšíření centra Olympia v Brně a několika menších projektů (vnitroměstský mall Atrium v Hradci Králové, retail parky Area Bory v Plzni či Škodovka v Klatovech) a hypermarketů s malými shopping mally se expanze nákupních center v roce 2009 v podstatě zastavila.

V roce 2009 také již došlo k historicky prvnímu ukončení činnosti nákupního centra a jeho přeměně na úplně odlišný maloobchodní koncept (NC Stodůlky). Tato situace se při déletrvajícím přetrvávání stagnace ekonomiky může v budoucnu opakovat. Ani v roce 2010 nelze očekávat podstatné oživení trhu, nové projekty jsou až na výjimky (např. Galerie Harfa v Praze) posunuty či pozastaveny a developeři či investoři vyčkávají.

Postupná obměna nájemců v rámci některých nákupních center může vést v souladu se změnami nákupního chování zákazníků až k úplné změně zaměření centra. V současné době jsme také svědky určité koncentrace provozovatelů v nákupních centrech. Na úkor slabších lokálních nájemců obsazují volné prostory řetězce, a tak zatímco celkový počet provozoven se v nákupních centrech zvýšil o více než 4 % a celkem zde zpočátku roku 2010 fungovalo na sedm tisíc maloobchodních provozoven, počet firem provozujících prodejny v nákupních centrech celkově klesl, a to téměř u všech sortimentních skupin, celkem téměř o 3 %.

Stagnace ekonomiky se promítla také do nákupního chování zákazníků nákupních center. Z rozsáhlého zákaznického šetření v rámci studie „Shopping Center&Hypermarket 2010“ vyplývá, že 32 % respondentů určitým způsobem snížilo své výdaje v nákupních centrech, dalších 29 % jiným způsobem upravilo strukturu svých nákupů. Navzdory obtížnému období si úspěšná centra nicméně na nepřízeň zákazníků ani loni stěžovat nemohla. Vysokou návštěvností se mohou chlubit zejména pražská centra Nový Smíchov a Centrum Chodov a brněnská Olympia a Galerie Vaňkovka. Každé z těchto center loni navštívilo kolem 16% domácností z celé České republiky.