Školy mají na údržbu o 30 % více, rekonstruovalo se o prázdninách

Moravské školy zřizované krajem letos mohou na rekonstrukce svých budov využít o 30 % finančních prostředků více než v loňském roce. Kraje se totiž rozhodly investovat v roce 2010 do údržby krajských školských organizací v průměru bezmála 160 milionů korun. Náročné rekonstrukce jsou prováděny především o prázdninách, úpravou nejčastěji prochází okna, dveře a fasády.

Školy na Moravě loni pocítily finanční krizi, získaly totiž od krajů méně peněz na rekonstrukci budov. Na správu školních zařízení v roce 2009 vyčlenily moravské kraje celkem 576 milionů korun, což je o 70 milionů méně než letos. Rozsáhlejší opravy škol tak probíhají převážně v letošním roce, nejčastěji pak tradičně v měsících červenci a srpnu, aby nenarušovaly školní výuku.

„Opravy jsou přirozeně prováděny po celý rok, do letních měsíců jsou však směřovány zejména náročnější rekonstrukce, jako výměna oken nebo střechy, které nemohou být prováděny za běžného provozu škol,“ uvedl Hynek Nespěšný, vedoucí oddělení organizačního a správního školství Jihomoravského kraje. Kraj letos školským organizacím poskytl dotace na provoz, rekonstrukce a opravy ve výši 214 milionů korun, což je nejvíce ze všech moravských krajů. „Na školách jsou prováděny nejrůznější akce od oprav sociálních zařízení až po rekonstrukce kotelen,“ doplnil Nespěšný.

V rámci rekonstrukcí školních zařízení je nejčastěji prováděna výměna oken a vstupních dveří. Školy dále investují do celkového zateplení budov, proto přistupují k renovaci fasád a střech. Z vnitřního vybavení jsou nejčastěji opravovány sociální zařízení a školní jídelny. Při výběru realizačních firem je kladen důraz na kvalitu zpracování a cenu rekonstrukce.

„Postup oprav ve školních zařízeních je přesně dán. Většinou jsou zahájeny výměnou oken a renovací podlah, dále přichází na řadu střecha a fasáda. Osazení dveří je většinou poslední úkon. Školy kladou důraz na bezbariérový přístup, zajímají se také o protipanikové dveře,“ sdělil Miroslav Hasa, majitel společnosti Trido, která vyrábí bezbariérové automatické dveře. „Vzhledem k tomu, že výběrová řízení provází složité formality, značně se zkracuje doba pro přípravu a realizaci rekonstrukcí. Školy bohužel ne vždy zahájí tato řízení v dostatečném předstihu, a tím vzniká velký tlak na dokončení těchto zakázek před koncem letních prázdnin,“ upozornil Jaroslav Máša, ředitel pro veřejné zakázky společnosti Window Holding, výrobce otvorových výplní.

Nejméně financí loni získaly školy a školská zařízení ve Zlínském kraji, a to pouze 62 milionů korun. Cílem kraje pro rok 2010 je nahradit chybějící finance z loňského roku zasaženého krizí. V letošním roce tak školy získají od kraje 164 milionů a dalších téměř 200 milionů poputuje ze sekundárních zdrojů. „Rekonstrukce školních zařízení v našem kraji jsou letos financovány jak z krajského rozpočtu, tak z programu Zelená úsporám a z fondů Evropské unie, a to na základě předem schválených projektů,“ doplnil Stanislav Minařík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.