Podniky mohou od nového roku žádat dotace na informační systémy

Od nového roku mají tuzemští podnikatelé možnost žádat o dotace na informační a komunikační technologie. Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo od 1. ledna 2010 třetí výzvu dotačního programu s názvem ICT v podnicích, na kterou je vyčleněno půl miliardy korun. Projekt umožňuje firmám čerpat až 20 milionů korun na zavádění a rozšiřování informačních systémů.

Cílem dotačního programu ICT v podnicích je podpořit konkurenceschopnost firem prostřednictvím inovace programového vybavení. Projekt je určen malým a středním podnikům, které realizují projekt mimo území Prahy a mají uzavřené dvě po sobě jdoucí zdaňovací období. Tyto společnosti mohou získat 40 % až 60 % finančních prostředků z nákupu softwarových a hardwarových prostředků, které jim umožní zvýšit efektivitu vnitřních procesů a komunikace. Registrační žádosti o dotace je možné podávat v období od 1. ledna do 15. října 2010, plné žádosti budou moci být předkládány až do poloviny února 2011.

Aby byl projekt v hodnocení úspěšný, měli by ho žadatelé z řad podnikatelů ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, informačních a komunikačních technologiích směřovat do co nejkomplexnějších řešení. Kromě nákladů na hardware a software mohou být v programu podpořeny například výdaje na služby IT poradců a expertů či na studie související s realizací projektu,“ uvedl Dušan Fibingr, ředitel společnosti Renards, která tuzemským firmám poskytuje dotační poradenství. „Žadatel může v jedné výzvě předložit maximálně dva projekty, na které je možné získat dotaci od 350 tisíc až do 20 milionů korun,“ připomněl Fibingr.

Správcem programu ICT v podnicích je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které ho vykonává prostřednictvím agentury CzechInvest. Finanční prostředky na projekty jsou čerpány z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) pro roky 2007 až 2013.

V rámci tohoto Operačního programu bylo vypsáno celkem 15 programů podpory, které mají napomoci rozvoji podnikatelského prostředí. Operační program Podnikání a inovace přispívá společnostem k využívání moderních technologií, snižování energetické náročnosti, podpoře exportu, zavádění inovací nebo ke zkvalitňování poskytovaných služeb. Ze strukturálních fondů Evropské unie bylo pro tento účel vyčleněno více než 3 miliardy eur,“ doplnil Pavel Kostlán, specialista společnosti Renards pro oblast dotací na inovace v podnikání.