Nemocní lidé při cestování riskují, pojištění se na ně nevztahuje

Lidé odjíždějící na dovolené nemocní riskují finanční ztráty, cestovní pojištění se totiž nevztahuje na nedoléčené choroby. Pojišťovny upozorňují, že léčebné výlohy spojené s nemocemi, které vznikly ještě před odjezdem do zahraničí, nejsou z cestovního pojištění hrazeny. Náklady spojené s ošetřením či hospitalizací si tak musí lidé platit sami.

Češi odjíždí v zimě na dovolené do zahraničí velmi často s nachlazením nebo s nedoléčenou chřipkou. Náročná cesta nebo zvýšená fyzická námaha přitom mohou nemoci výrazně zhoršit a přinést závažné zdravotní komplikace. Na tyto případy se proto nevztahuje cestovní pojištění. Pokud bude prokázáno, že klient pojišťovny odcestoval do zahraničí již s příznaky choroby, nebudou mu proplaceny žádné léčebné výlohy.

„Snažíme se na to naše zákazníky upozorňovat. Lidé často berou svůj zdravotní stav na lehkou váhu a odjíždějí na dovolenou nemocní, protože cestu nechtějí kvůli ztrátě peněz rušit. Obzvláště v lyžařské sezoně si však neuvědomují, že se pojistná smlouva nevztahuje na nemoci vzniklé ještě v domácím prostředí před odjezdem,“ uvedl Petr Baný, generální ředitel a předseda představenstva Triglav pojišťovny.

„Výlohy na lékařskou péči nejsou hrazeny v případech, kdy odpovědný lékař cestu do zahraničí nedoporučil, což se vztahuje například na sportovní úrazy utrpěné v minulosti. Také komplikace nedoléčených úrazů jsou z pojištění vyjmuty a nejsou následně kryty,“ doplnil Roman Sznapka, produktový manažer Triglav pojišťovny, která letos plánuje spustit informační kampaň týkající se úrazů v rámci speciální akce na sjednání úrazového pojištění, které s cestovním pojištěním úzce souvisí.

Při sjednávání cestovního pojištění na lyžařské zájezdy by se lidé měli zajímat, zda se pojištění vztahuje i na všechny druhy sportů. Některé smlouvy totiž vylučují finanční náhrady za rizika spojená se sportovními aktivitami. V tomto případě je vhodné zvolit zvláštní úrazové pojištění sjednané přímo na míru jednotlivým rekreačním či adrenalinovým sportům. Zároveň by se nemělo zapomínat na kvalitní pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě. Toto pojištění zahrnuje úhradu léčebných výloh při střetu lyžařů na sjezdovce. Financuje také následné požadavky na odškodnění ze strany poškozeného.

„Aktuálním trendem je bezesporu větší zájem o komplexní pojištění. Lidé se nezajímají pouze o pojištění léčebných výloh, ale také o pojištění komplementárních rizik, mezi které patří například pojištění při odcizení zavazadel, odpovědnost za škodu, úrazové pojištění nebo nejnověji také pojištění právní asistence,“ sdělil Jan Čupa, generální ředitel Axa Assistance, která s Triglav pojišťovnou v oblasti cestovního pojištění spolupracuje.

Z loňských statistik Triglav pojišťovny vyplývá, že největší zájem o cestovní pojištění je mezi lidmi v červenci. Počet sjednaných smluv narůstá také v březnu a prosinci, v souvislosti s lyžařskými zájezdy navíc v době jarních a vánočních prázdnin. V zimních měsících pojišťovna nejčastěji eviduje komplikované zlomeniny končetin, poranění hlavy a mozku, případně páteře, které jsou způsobeny při lyžování.