Čeští exportéři mohou žádat o dotace na propagaci v zahraničí

Tuzemští podnikatelé mají možnost žádat o dotace pro rozvoj svých aktivit na zahraničních trzích. Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo dne 15. ledna 2010 druhou výzvu dotačního programu s názvem Marketing. Program umožňuje firmám získat až 50 % z nákladů na prezentaci podniku na výstavách a veletrzích v zahraničí.

Dotační program Marketing má za cíl podpořit konkurenceschopnost českých podniků a zvýšit exportní příležitosti firem na světových trzích. Program je určen malým a středním podnikům, které mají uzavřena dvě po sobě jdoucí zdaňovací období. Podnikatelské subjekty mohou získat dotace na pronájem a provoz stánku na zahraničních veletrzích a na tvorbu propagačních materiálů s nimi spjatými. Program umožňuje společnostem čerpat minimálně 300 tisíc Kč na tyto aktivity, přičemž maximální hodnota není stanovena.

„Podnik, který má zájem žádat o dotace z programu Marketing, musí splňovat specifické podmínky. Společnost by měla působit ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví nebo informačních a komunikačních technologiích. Navíc by měl mít podnikatelský záměr dopad výhradně na podnikatelské činnosti realizované v mimopražských oblastech,“ uvedl Dušan Fibingr, ředitel společnosti Renards, která tuzemským firmám poskytuje dotační poradenství. „Doba realizace projektu, na který chce žadatel čerpat dotace, může být maximálně do konce roku 2011,“ doplnil Fibingr.

Administrací programu Marketing je ministerstvem pověřena agentura CzechInvest. V roce 2007 probíhala první výzva tohoto programu, na kterou byla vypsána alokace ve výši 500 milionů korun. Finanční prostředky jsou čerpány z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) pro roky 2007 až 2013.

„Program Marketing je realizován v rámci Prioritní osy Služby pro rozvoj podnikání Operačního programu Podnikání a inovace, která má podpořit tuzemské podnikatelské prostředí. O první výzvu tohoto programu projevili podnikatelé velký zájem. V důsledku finanční krize lze ve druhé výzvě programu očekávat zájem o dotace ještě vyšší,“ sdělil Pavel Kostlán, specialista společnosti Renards pro oblast dotací na inovace v podnikání.