Nejbezpečnější je železnice, zcela propadla autobusová doprava

I přesto, že za nejbezpečnější hromadný dopravní prostředek je dle statistik obecně považována letecká přeprava, Češi na první místo v bezpečnosti dopravy dávají dopravu vlakovou. Vlaky se umístily na prvním místě bezpečnosti i při obdobném průzkumu společnosti SANEP, který byl proveden v prosinci minulého roku.

Důvodem těsného vítězství vlaků před letadly může být mj. skutečnost, že případné letecké neštěstí má zpravidla vždy fatální důsledky pro všechny cestující, zatímco v případě havárie vlaku má většina cestujících reálné šance na přežití. V případě letadel je pak fatální i případná drobná technická závada. Zatímco vlak se při poruše může zastavit, letadlo tuto možnost nemá. Ostatně vlaky využívá značná část populace v každodenním životě. Cestování vlakem rovněž, na rozdíl od letadla, kdy mnoho lidí trpí fóbií (panickým strachem z létání), neklade ani žádné specifické zdravotní nároky, a to se týká i možnosti jeho využívání, jež je v případě letecké dopravy podmíněno řadou technických, bezpečnostních a legislativních nařízení.

Z hlediska statistik se drží vlaková doprava v těsném závěsu za leteckou. Pokud by však do leteckých nehod byly započítány i nehody malých sportovních letadel, pak by s největší pravděpodobností v rámci celosvětových statistik vlaky zaujaly místo nejbezpečnějšího dopravního prostředku. Zajímavé je, že i přes fakt, že nejrizikovějším, a tedy nejméně bezpečným hromadným dopravním prostředkem je automobil, Češi jej považují za třetí nebezpečnější dopravní prostředek. Osobní automobil také podle průzkumů společnosti SANEP vede v žebříčku nejčastěji využívaného dopravního prostředku na cestách v době dovolených.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 6.-13. července 2010 proveden na reprezentativním vzorku 4,361 dotázaných ve věkové kategorii 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 175 tisíc registrovaných uživatelů 12,1098 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu.

Zdroj: SANEP