Firmy přichází o peníze z dotací, kvůli krizi ruší své projekty

Podnikatelé jsou stále častěji nuceni odstoupit z dotačního řízení. Podle společnosti Renards s.r.o., poskytující dotační poradenství, narůstá počet firem, které vlivem finanční krize nemohou realizovat své schválené projekty. Potvrzují to statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, podle kterých se za poslední rok počet projektů odstoupivších z řízení až po schválení dotací více než zčtyřnásobil.

Nestabilita ekonomického prostředí způsobila, že je stále více firem nuceno rušit své podnikatelské záměry. Příčinou je nedostatek financí k uskutečnění projektů. Podnikatelé tak přicházejí o peníze z dotací, přestože jejich žádosti byly úspěšně schváleny. Narůstá také počet případů, kdy důvodem k odstoupení z dotačního řízení je výrazná změna podmínek pro investici kvůli hospodářské krizi. V tomto případě totiž dotační žádosti pozbývají platnost.

Letos evidujeme projekty, které byly zrušeny a nečerpaly své dotace. Tato skutečnost přináší do dotačního systému zmatek. Přidělené dotace, které nejsou vyplaceny, se totiž mohou při opětovné žádosti v systému objevovat opakovaně. To s sebou samozřejmě nese zhoršení platební morálky a může se zvyšovat objem nesplacených pohledávek,“ uvedl Dušan Fibingr, ředitel společnosti Renards.V předchozích letech byla úmrtnost projektů téměř nulová. Podobných případů však bude přibývat a je potřeba to řešit,“ poznamenal Fibingr.

Problémy s financováním projektů jsou zapříčiněny vlastním dotačním systémem. Nárok na dotaci totiž vzniká až ve chvíli, kdy společnost zaplatí všechny pohledávky a ukončí projekt. V současnosti je ale vysoce obtížné získat bankovní úvěry, a proto podnikatelé nemají možnost získat potřebné finanční prostředky. V důsledku toho firmy nejsou schopny své projekty profinancovat a ruší jejich realizaci.

Mezi důvody, které jsou uváděny při odstoupení od již schváleného projektu z řízení, se vyskytují vliv finanční krize, změna vlastníka, zhoršení financování nebo neschválení žádosti o změnu podmínek,“ vysvětlil Matyáš VitíkMinisterstva průmyslu a obchodu ČR, které letos zaznamenalo 119 projektů, které z dotačního řízení odstoupily až po svém schválení. V loňském roce to přitom bylo pouze 26 projektů.

Nejčastější příčinou zrušení dotační žádosti je nedostatek finančních prostředků. Banky jsou nyní na úvěry opatrnější a pro firmy je stále náročnější dotáhnout projekty do konce. Určitě by pomohlo, kdyby peníze z dotací dostávaly firmy průběžně ve formě záloh a nikoliv zpětně,“ doplnil Dušan Fibingr.