Dotace na školení mají zabránit krizi, do podniků se však dostávají pozdě

Až několik měsíců musejí firmy čekat na peníze z dotací na školení zaměstnanců. Důvodem je nebývale velký počet podaných žádostí, čímž se výrazně prodlužuje schvalovací proces. Cílem těchto dotačních programů je zmírnit dopady hospodářské recese, dlouhým čekáním se však protikrizový efekt vytrácí.

Podnikatelé mají možnost čerpat peníze na úhradu nákladů na školení a současně i mezd školených zaměstnanců z dotačních projektů. V době finanční krize byly vypsány například výzvy Školení je šance, Vzdělávejte se či Educa. Tato opatření mají zamezit propouštění ve firmách, které byly nuceny omezit výrobu. Zájem o dotace je však mnohonásobně vyšší, než jsou programy schopny uspokojit. Finanční prostředky tak podnikům přicházejí až ve chvíli, kdy své zaměstnance propustili nebo pomoc již nepotřebují. „Během posledního roku jsme vlivem krize zaznamenali více než dvojnásobný nárůst zájmu o dotace na školení. V některých případech však trvá schválení žádosti až půl roku. Podniky tak nejsou schopny řešit své aktuální problémy, což ohrožuje jejich chod,“ sdělil Dušan Fibingr, ředitel poradenské společnosti Renards, pomáhající  žadatelům s přípravou dotačních žádostí. „Problém spočívá především v nedostatečné kapacitě ministerstev, která nestíhají žádosti dostatečně rychle posuzovat. Uvědomujeme si však, že personální posílení je v současné době velmi obtížné,“ doplnil Fibingr.

Ministerstva, která výzvy vypisují, jsou za celý průběh hodnocení projektových žádostí zodpovědná. Pravidla dotačních programů jim neumožňují přenést činnost spojenou se schvalovacím procesem na jiný subjekt. V důsledku toho nemohou reagovat na nečekaný nápor žádostí a urychlit proces schvalování. „Zájem, s jakým jsme se setkali v případě programu Educa, jsme rozhodně neočekávali. V první výzvě k nám dorazily žádosti o dotaci v celkové hodnotě přesahující jednu miliardu korun. Alokace na tuto výzvu přitom činí pouze 300 milionů korun. Většina z 347 přijatých žádostí navíc dorazila těsně před ukončením programu na konci října, k hodnotitelským komisím proto prozatím prošlo 73 projektů,“ vysvětlila Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka CzechInvest, státní agentury pověřené Ministerstem průmyslu a obchodu správou dotací pro průmyslové podniky. Podle agentury činí průměrná délka vyřízení žádosti v programu Educa čtvrt roku. „Na základě našich zkušeností z praxe mohu říci, že je běžná délka schválení žádostí až čtyřikrát delší,“ poznamenal Pavel Kostlán, ředitel divize podpory podnikání společnosti Renards.

Enormní zájem projevili podnikatelé rovněž o výzvu Školení je šance, která letos již byla kvůli vysokému počtu žádostí předčasně ukončena. Do tohoto programu bylo přijato 1801 žádostí, které dvojnásobně převýšily alokaci stanovenou na 4, 5 miliard. Firmy postižené finanční krizí mohou v současné době žádat o dotace ve druhé fázi programu Vzdělávejte se. Do první výzvy, která byla ukončena letos v červnu, se přihlásilo celkem 993 podniků, jimž bylo vyplaceno více než 336 milionů korun.