Více než polovina dětí v ČR není při úrazu kvalitně pojištěna

Přestože za každou druhou smrt dítěte v České republice může úraz, více než polovina dětí není podle průzkumu pojišťovny Triglav kvalitně pojištěna. Společnost oslovila více než 450 respondentů – rodičů dětí od 6 do 15 let. V tuzemsku přitom zemře kvůli úrazům takřka tři sta dětí ročně a tisícům zůstávají doživotní následky. Česká republika se navíc dlouhodobě řadí mezi evropské státy s nejvyšším počtem dětských úrazů.

Zájem o dětské pojistky v tuzemsku roste. Důvodem je vyšší počet narozených dětí v posledních letech a vyšší odpovědnost rodičů. Ti však při uzavírání pojistných smluv velmi často šetří, finální pojistné podmínky pak případná rizika nekryjí dostatečně. Rodiče svým ratolestem uzavírají buď úrazové pojistky, nebo připojištění v rámci jiného pojištění. Cena produktu je přitom primárním faktorem při výběru produktu. „Průzkum bohužel potvrdil, že lidem v České republice jde primárně o to, aby je pojistná smlouva nestála moc peněz, a aby si mohli nárokovat pojistné i při sebemenším úrazu. V případě závažnějšího úrazu pak spoléhají na to, že se o ně někdo postará. Opak je však pravdou a za děti by si to měli uvědomit samozřejmě rodiče,“ uvedl Roman Sznapka, produktový manažer Triglav pojišťovny. „Je to bohužel otázka priorit. Například ve vyspělých evropských zemích jsou lidé zodpovědnější a upřednostňují pojištění závažnějších úrazů,“ dodal.

Ve vyspělých evropských zemích se navíc daří postupně snižovat počet dětských úrazů. V České republice je přitom trend přesně opačný a podle Eurostatu je v tuzemsku s výjimkou Pobaltí nejvyšší riziko úrazu dětí v Evropě. V loňském roce zemřelo na následky úrazu 282 dětí, což je více než v roce 2006. Úrazy jsou dokonce hlavní příčinou úmrtnosti nejmladších věkových skupin obyvatelstva. Česká republika se řadí k evropské špičce nejen v počtu zemřelých dětí následkem úrazu, ale rovněž v počtu vážně zraněných. Nejčastější úrazy jsou způsobené dopravními nehodami. V České republice je jich podle nejaktuálnějších policejních statistik evidováno průměrně více než 400 denně, přičemž BESIP registruje 119 usmrcených osob na 1 milion obyvatel. Velmi častým místem úrazu dětí je také škola či domácí prostředí, kde se stane téměř polovina všech případů. „Riziko smrti způsobené úrazem nebo trvalých následků může pro mnoho rodin znamenat nedozírné důsledky. Lidé si to bohužel stále neuvědomují, a tak je povinností pojišťoven na tyto skutečnosti neustále poukazovat. Vedle komunikační role pojišťoven vidím také velký prostor pro kampaně dalších subjektů, jako jsou například státní orgány či BESIP,“ doplnil Petr Baný, generální ředitel Triglav pojišťovny.