Kampaně upozorňující na riziko úrazů se objevují nejčastěji v červnu

Tuzemské společnosti podporují prevenci dětských úrazů prostřednictvím nejrůznějších informačních kampaní, které obvykle gradují v červnu. S příchodem léta se totiž výrazně zvyšuje riziko úrazů. Nejčastější příčinou dětských zranění jsou sportovní aktivity. Podle statistik Národního akčního plánu (NAP) prevence dětských úrazů se v České republice jen během loňského roku zranilo více než 321 tisíc dětí.

Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí starších jednoho roku. Podle statistik předložených NAP prevence dětských úrazů je v České republice standardizovaná úmrtnost dětí následkem úrazu 4,34 na 100 000 dětí do 14 let, řadíme se tak na dvanáctou příčku v rámci evropských zemí. Tuzemské společnosti proto na červen připravují kampaně, jejichž cílem je informovat o četnosti dětských zranění a způsobech, jak jim předcházet. Podle odborníků je právě kvalitní prevence a vysoká informovanost rodičů jedinou možností, jak počet úrazů u dětí snížit.

„Úmrtnost dětí na následky úrazů je alarmující, proto jsme se rozhodli podpořit prevenci dětských úrazů informační kampaní a vyhlásili jsme červen měsícem úrazového pojištění. Právě prevence je jedinou možností jak úrazovost snížit, ve Švédsku díky kvalitní kampani snížili úmrtnost dětí o 90 %,“ uvedl Petr Baný, generální ředitel a předseda představenstva Triglav pojišťovny, jejíž klienti v červnu symbolicky získají k uzavřenému úrazovému pojištění bezpečnostní reflexní pásek, který zvýší viditelnost dítěte na silnici. „Pokud tím přispějeme k záchraně jediného života, má naše kampaň smysl,“ připomněl Baný.

„Aktivity tuzemských pojišťoven v oblasti osvěty v rámci dětské prevence registrujeme zejména před prázdninami, kdy se množí úrazy způsobené rekreačními sporty. Nejčastěji jsou podporováni cyklisti, kteří jsou upozorňováni na bezpečnou jízdu na kole,“ informovala Marcela Kotyrová z Česká asociace pojišťoven. „Kromě poskytování informací nabízejí pojišťovny klientům nejrůznější bezpečnostní pomůcky, často se také stávají partnery různých rehabilitačních programů či preventivních aktivit,“ doplnila Kotyrová.

V loňském roce bylo zraněno celkem 321 498 dětí mladších 14 let. Z toho se téměř 30 % úrazů stalo při sportu, 18 % ve škole a 5 % při dopravních nehodách. Nejčastější příčinou dětských úmrtí a vážných zranění jsou dopravní nehody. Za pětileté období mezi lety 2005 až 2009 bylo v České republice v důsledku dopravních nehod usmrceno 124 dětí mladších 15 let, dalších 1 077 dětí bylo zraněno těžce a 10 637 dětí lehce.

„Pozitivní je, že počet dětí usmrcených při dopravních nehodách klesl za posledních pět let o více než polovinu. Klesá rovněž celkový počet dětí, které měly účast na dopravní nehodě,“ sdělila Blanka Sunkovská z oddělení BESIP Ministerstva dopravy. „Do budoucna se hodláme zaměřit především na prevenci nejzávažnějších úrazů, kterými jsou u dětí právě dopravní nehody,“ dodala Sunkovská, která je rovněž členkou Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů, jež se podílí na plnění Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017.

V letním období tradičně významně narůstá počet úrazů způsobených u vody. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je tonutí nejčastější u věkové skupiny mezi prvním a čtvrtým rokem. „Co do počtu úrazů je nejrizikovějším věkem období mezi patnáctým a devatenáctým rokem, protože mladiství nejvíce riskují. Z hlediska ročního období je nejnebezpečnější právě léto,“ doplnila Radka Šmídová, tisková mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.